Drsališče

DRSALIŠČE OB MORJU

ODPRTO

Obratovalni čas:
ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: 12:00 – 20:00
sobota, nedelja: 10:00 – 20:00

Drsališče bo obratovalo do 10. 2. 2019


Cenik

Vstop na drsališče: 1,00 EUR osebo / uro
Izposoja drsalk: 1,00 EUR osebo / uro
Izposoja pripomočka za drsanje: 2,00 EUR osebo / uro

Otroke, ki so mlajši od 6 let, mora na drsališču spremljati odrasla oseba. Otroci drsajo brezplačno, spremljevalci pa plačajo storitev po ceniku.

Sezonske vstopnice
(veljajo samo za drsališe ob morju)

29,00 EUR za celotno obdobje, od ponedeljka do četrtka
49,00 EUR za celotno obdobje, vse dni
Cena velja za vstop na drsališče, izposoja drsalk v ceno sezonske karte ni vključena.

Vse cene vsebujejo DDV. Cenik velja od 28. 11. 2018.Pravilnik uporabe drsališča

Pravilnik velja za vse uporabnike drsališča. Smatra se, da ga obiskovalci potrjujejo in sprejemajo v trenutku, ko stopijo na drsališče.

  • Otroke, ki so mlajši od 6 let, mora na drsališču spremljati odrasla oseba (starši, sorodniki, skrbniki, itd.).
  • Mlajši od 14 let lahko na drsališče vstopijo le z dovoljenjem staršev ali skrbnikov.
  • Obiskovalci drsališča sami odgovarjajo za škodo, ki nastane na drsališču, zaradi njihove krivde.
  • Obiskovalci so dolžni spoštovati navodila osebja, ki je prisotnega na drsališču.
  • Obiskovalci vstopajo in uporabljajo drsališče na lastno odgovornost.
  • Izven obratovalnega časa je uporaba drsališča prepovedana.

STROGO PREPOVEDANO JE:

  • drsati s preveliko hitrostjo in brez reda;
  • drsati izven običajnega kroga, ki poteka v nasprotni smeri urinega kazalca;
  • vstopiti na drsališče brez drsalk;
  • odstopiti drugim obiskovalcem izposojene drsalke;
  • kaditi na drsališču in v garderobi;
  • nositi na drsališče in v garderobo pijačo in/ali hrano;
  • metati smeti in druge predmete na drsališče;
  • hoditi z drsalkami po površinah izven drsališča in lesenega podesta;
  • se usedati ali preskakovati ograjo na drsališču;
  • voditi živali na drsališče.

ORGANIZATOR NI ODGOVOREN ZA:

  • krajo osebnih in drugih predmetov, ki jih obiskovalci pustijo v garderobi in v okolici drsališča;
  • poškodbe, ki jih utrpijo obiskovalci zaradi drsanja ali drugih vzrokov;
  • morebitne prekinitve uporabe drsališča zaradi tehničnih težav ali višje sile.

ORGANIZATOR SI PRIDRŽUJE PRAVICO DA:

  • prepove vstop ali odstrani z drsališča osebe, ki ne spoštujejo pravilnika uporabe, se ne obnašajo primerno ali motijo red;
  • prepove vstop osebam, ki kažejo znake telesne ali psihične vznemirjenosti, so pod vplivom alkohola, mamil in drugih psihotrpnih snovi z namenom, da prepreči poškodbe dotične osebe in ostalih uporabnikov drsališča;
  • izprazni drsališče v primeru, da bi to bilo potrebno;
  • za potrebe promocije uporablja fotografije, ki nastanejo na drsališču.

Želimo vam prijetno drsanje!